วันอธิกวาร

ทำความรู้จัก วันอธิกวาร หรือ Leap Day ในปี 2024 วันพิเศษที่เกิดขึ้นทุกๆ 4 ปี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ หรือที่เรียกว่า “วันอธิกวาร” ( ภาษาอังกฤษ : Leap Day ) เป็นวันพิเศษที่โดยปกติจะมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นในรอบ 4 ปีตามปฏิทินเกรกอเรียน
ทำให้ปีดังกล่าวมีจำนวนวันรวม 366 วัน แทนที่จะเป็น 365 วัน โดยเราเรียกปีที่มี 366 วันว่า ปีอธิกสุรทิน

ในปี 2024 นี้ Google Doodle ฉลองวันพิเศษนี้ด้วยภาพกบกระโดดข้ามเดือน เปรียบเสมือนการข้ามผ่านกุมภาพันธ์ไปสู่มีนาคม

รู้จัก วันอธิกวาร กับ ปีอธิกสุรทิน

 • วันที่ 29 กุมภาพันธ์ คือ Leap Day หรือ วันอธิกวาร
 • ปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน หรือปีที่มี 366 วัน คือ Leap Year หรือ ปีอธิกสุรทิน

ทำไมต้องมีวันอธิกวาร

เนื่องจากโลกใช้เวลา 365.24218 วัน ในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ปฏิทินจึงต้องเพิ่ม 1 วันทุกๆ 4 ปี เพื่อรักษาให้จำนวนวันสอดคล้องกับวิถีการโคจร

วิธีการคำนวณปีอธิกสุรทิน

 – ปี ค.ศ. หาร 4 ลงตัว เป็นปีอธิกสุรทิน ยกเว้นปี ค.ศ. หาร 100 ลงตัว เป็นปีปกติ เว้นแต่ปี ค.ศ. หาร 400 ลงตัว เป็นปีอธิกสุรทิน
 – ปฏิทินกรีกอเรียน ปรับให้ 400 ปี มี 146,097 วัน หาร 7 ลงตัว หมายความว่า 400 ปี มี 7 สัปดาห์พอดี ความยาวเฉลี่ยของปีหนึ่งคือ 365.2425

ข้อผิดพลาดของระบบปฏิทิน

 – ระบบปฏิทินนี้มีข้อผิดพลาด 1 วัน ใน 2,500 ปี หมายความว่า ก่อน 2,500 ปี จะต้องมีการปรับวันที่อีกครั้ง มีการเสนอให้ปีที่หารด้วย 1600 ลงตัว เป็นปีปกติ 365 วัน

Leap Day จึงเป็นมากกว่า 1 วัน
แต่คือการปรับสมดุลให้ปฏิทินสอดคล้องกับธรรมชาติ เป็นการย้ำเตือนถึงความมหัศจรรย์ของจักรวาล และความพยายามของมนุษย์ในการเข้าใจธรรมชาติ

29 กุมภาพันธ์มีปีไหนบ้าง

 • ค.ศ. 2000 / พ.ศ. 2543
 • ค.ศ. 2004 / พ.ศ. 2547
 • ค.ศ. 2008 / พ.ศ. 2551
 • ค.ศ. 2012 / พ.ศ. 2555
 • ค.ศ. 2016 / พ.ศ. 2559
 • ค.ศ. 2020 / พ.ศ. 2563
 • ค.ศ. 2024 / พ.ศ. 2567
 • ค.ศ. 2028 / พ.ศ. 2571
 • ค.ศ. 2032 / พ.ศ. 2575
 • ค.ศ. 2036 / พ.ศ. 2579
 • ค.ศ. 2040 / พ.ศ. 2583
 • ค.ศ. 2044 / พ.ศ. 2587
 • ค.ศ. 2048 / พ.ศ. 2591